- دنیا آنقدر وسیع است که برای همه مخلوقات جا هست. به جای آن که جای کسی را بگیرید، تلاش کنید جای واقعی خودتان را بیابید.

نویسنده: چارلی چاپلین

- آن که مى دانیم، یک قطره است، آن که نمى دانیم، یک اقیانوس.

نویسنده: نیوتن

- وقتی زندگی صد دلیل برای گریه کردن به شما نشان میدهد ،شما هزار دلیل برای خندیدن به آن نشان دهید.

نویسنده: چارلی چاپلین

- فیلمسازان باید به این نکته نیز بیاندیشند که فیلمهایشان را در روز رستاخیز با حضور خودشان نمایش خواهند داد.